Weź udział w Konkursie i zdobądź atrakcyjne nagrody!

Na jakie prace czekamy?

Prace Konkursowe złożone na Konkurs powinny być ciekawymi i oryginalnymi projektami motywu/ maskotki/ znaku rozpoznawczego - symbolu Piekielnego Szlaku, wywiedzionymi ze specyfiki obszaru, na którym zlokalizowany jest Piekielny Szlak (powinny nawiązywać do historii, dziedzictwa kulturowego i historycznego gmin, przez które poprowadzona została trasa Piekielnego Szlaku).

Prace zgłaszane na konkurs muszą być pracami plastycznymi wykonanymi w formie płaskiej techniką dowolną, muszą być wykonane w formacie A4 lub A3 i muszą być wykonane w trzech perspektywach - przedniej, bocznej i tylnej (z uwzględnieniem możliwie jak największej ilości szczegółów).

Prace konkursowe muszą być wykonane samodzielnie przez uczestników Konkursu i być wolne od wad prawnych, w szczególności nie mogą naruszać praw osób trzecich. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami nigdzie wcześniej nie publikowanymi oraz nie przedstawianymi w innych Konkursach.

Jak ocenimy prace konkursowe ?

Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową według następujących kryteriów: oryginalność, zgodność z tematem, uwzględnienie specyfiki i charakteru Piekielnego Szlaku, estetyka, kompozycja, walory użytkowe, potencjał wykorzystania motywu/ maskotki/ znaku rozpoznawczego - symbolu w działaniach promocyjnych Piekielnego Szlaku.

Gdzie i do kiedy należy złożyć prace ?

Prace Konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs plastyczny na projekt motywu/ maskotki/ znaku rozpoznawczego - symbolu Piekielnego Szlaku” na adres organizatora: Creation Point, ul. Rzemieślnicza 5/5, 26-110 Skarżysko-Kamienna. Termin dostarczania prac mija 4 marca 2019 r. Decyduje data dostarczenia pracy do siedziby Organizatora.

Kiedy nastąpi rozstrzygnięcie Konkursu ?

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 11 marca 2019 r., a lista nagrodzonych prac ogłoszona zostnie w terminie do 12 marca 2019 r. na stronie internetowej „Lokalnej Grupy Działania - U ŹRÓDEŁ” (http://uzrodel.pl) i na stronie internetowej „Piekielnego Szlaku” (http://piekielnyszlak.pl).

Nagrody ?

Laureatom Konkursu przyznane zostaną nagrody rzeczowe o wartościach odpowiednio: za miejsce I - 1200 PLN, za miejsce II - 500 PLN, za miejsce III - 300 PLN.

Gdzie znajdziesz tekst Regulaminu i wymagane formularze?

Pakiet niezbędnych dokumentów pobierzesz klikając TUTAJ.

Masz pytania dotyczące Konkursu?

Napisz na adres: konkurs@piekielnyszlak.pl

 

© Creation Point 2019