Gmina Smyków

gmina wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie koneckim

Muzeum Ludowe w Adamowie


Prywatne Muzeum Ludowe w Adamowie to efekt pasji, pracy i zaangażowania Józefa Krawczyka i jego żony Teresy. 

W Muzeum Ludowym znajdziemy przedmioty, które na co dzień służyły minionym pokoleniom w domu, w pracy i w gospodarstwie. Wśród eksponatów znajdziemy m.in. żelazka na duszę, żarna, drewniane widły, stare wagi, maglownice, prasy do sera, cepy, całe kolekcje sierpów do cięcia zboża oraz wyrobów kowalskich, jest wóz drabiniasty, są i sanie. Najstarsze eksponaty liczą ponad 150 lat, do najcenniejszych należą obrazy sakralne i ocenzurowana korespondencja z okresu stanu wojennego.


Galeria zdjęć

Położenie na mapie
© 2019 LGD . Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone