Wydarzenia na Piekielnym Szlaku

Aktywna niedziela na "Piekielnie dobrym (rowerowym) szlaku!"


W niedzielę (12 września) mieszkańcy powiatów: skarżyskiego i koneckiego wzięli udział w Rajdzie Rowerowym "Piekielnie dobry (rowerowy) szlak!", zorganizowanym przez Stowarzyszenie Inicjatywa Lokalna we współpracy z Suchedniowskim Stowarzyszeniem Cyklistów i portalem Świętokrzyskie Cycling. Wydarzenie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.2.5 "Marketing Obszaru LGD" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego p. Andrzej Bętkowski.

Dla uczestników rajdu organizatorzy przygotowali cztery malownicze trasy o długości od ok. 22 do 44 km. Trasy wytyczono urokliwymi drogami (i bezdrożami) obu gmin, częściowo poprowadzono je fragmentami lokalnego produktu turystycznego - "Piekielnego Szlaku".

Rajd rozpoczął się w dwóch punktach startowych: przed GOK w Stąporkowie (dla uczestników, którzy wybrali dwie pierwsze trasy) i nad zalewem w Bliżynie (dla uczestników, którzy wybrali dwie kolejne trasy). Po rejestracji i wręczeniu pakietów startowych, uczestnicy wydarzenia wspólnie wyruszyli na trasę Rajdu, by odkrywać piękno gmin: Bliżyn i Stąporków.

Wszyscy uczestnicy Rajdu spotkali się na wspólnej mecie - w miejscu do integracji w Płaczkowie Piechotnym, gdzie dla uczestników rajdu zorganizowano piknik. Dla uczestników wydarzenia przygotowano pamiątkowe medale, poczęstunek, konkurs z nagrodami, wśród uczestników rozlosowano również pakiety promujące walory turystyczne województwa świętokrzyskiego, przekazane przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. To był wspaniały, aktywnie spędzony czas!

Organizatorzy pragną podziękować wszystkim osobom, które wsparły SIL w organizacji Rajdu (w różnych formach):

- p. Andrzejowi Bętkowskiemu - Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego,
- p. Annie Leżańskiej - Wicestaroście Powiatu Skarżyskiego,
- p. Danieli Domagale - sołtysowi sołectwa Płaczków,
- p. Michałowi Gałczyńskiemu - przedstawicielowi Suchedniowskiego Stowarzyszenia Cyklistów,

- p. Grzegorzowi Łapajowi - prezesowi Stowarzyszenia Lepsze Skarżysko,

© 2019 LGD . Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone